Saturday, January 28, 2017

Mis on kasetohtlane ?

Too elukas on yks kasetohtlastest :
https://www.facebook.com/LikeTheLedge/videos/1411552732194971/?pnref=story
 PUULANE JA TOHTLANE
Ühel kitsil peremehel oli sellepärast alati tüli ja meelehaigust, et sulased ja tüdrukud tema juures iial paika ei pidanud. Ehk ta küll nende käest rohkem tööd ei tahtnud kui teisedki, siiski oli see vahe, et ta teenijatele nii palju süüa ei andnud, et nad oleksid võinud kõhu täita. Kes veerandi või poole aastat koerapõlve oli kannatanud, selle sundis nälg jälle hulkuma. Ja kui viimaks ümberkaudu avalikuks sai, mispärast pere oli ära läinud, siis ei olnud ihnsal peremehel kogunisti enam võimalik sulaseid saada.
Kaugel Alutaga elas kuulus tark. Selle juurde tõttaski peremees nõu küsima. Viis targale kotitäie raha ning muud meelehead ja küsis nõu:
„Kas ei oleks võimalik leida niisugust sulast ja tüdrukut, kes vähema toiduga lepiksid ja peremeest paljaks ei sööks.“
Tark kostis:
„Võimalik on asi küll, aga see käib üle minu jõu. Seal pead sa vana peremehe juurde minema, kes sind üksi võib aidata.“
Seepeale andis ta pikemalt õpetust, kuidas mees kolmel neljapäeva õhtul natuke aega enne keskööd, must jänes kotis, ristteele pidi minema ja seal vilistama, et vana peremees välja tuleks.
„Katsu siis ise, kuidas kaupa saate,“ ütles tark, „mina ei või seal pikemalt mitte aidata. Aga ära lase ennast petta.“
Mees küsis, kust ta musta jänese pidi saama, ja tark käskis musta kassi kaasa võtta.
Kui nüüd esimene neljapäev tuli, pistis talumees kassi kotti ja läks ristteele, ehk tal küll natuke hirm oli. Ta vilistas ja ootas, aga kedagi ei tulnud. Viimaks vilistas ta veel korra ja mõtles:
„Kui ta nüüd ei tule, siis olen asjata käinud.“
Tuules tõusis kohinat, nagu oleks sepalõõts puhunud. Siis nägi ta musta kogu ülal tuuleõhus lendavat ja hääl küsis:
„Mis sa tahad, vennike?“
„Mul on must jänes müüa,“ kostis mees.
„Tule tuleval neljapäeval, mul ei ole täna aega sinuga kaupa teha,“ ütles hääl ja sedamaid kadus kogu vaataja silmist.
Mees oli küll natuke pahane, et ta asjata käinud, aga mis see aitas — ülemate vastu peab alam kannatlik olema.
Teisel neljapäeval läks asi paremini korda. Oli ta esimest korda vilistanud, siis tuli üks väike vanamees, kaelkott kaelas ja küsis:
„Mis sa tahad, vennike?“
Mees kostis jälle:
„Mul on must jänes müüa.“
„Mis ta hind on?“ küsis võõras vanamees.
Mees kostis:
„Ma ei taha jänese eest suuremat hinda kui ühe sulase ja tüdruku, kes mind teenivad, aga mind paljaks ei söö.“
„Mitme aasta peale tahad sa kauba teha?“ küsis vana peremees.
„Minu pärast nii kauaks, kui ma elan,“ andis talumees vastuseks.
Aga võõras tähendas, et see kogunisti võimalik ei ole ja et nad kaupa ei või teisiti sobitada kui seitsme aasta või kaks korda seitsme aasta peale. Talumees oli sellega rahul.
„Tule siis tuleval neljapäeval, too oma must jänes kaasa, siis toon sulle sulase ja tüdruku, kes su käest iial süüa ega juua ei tarvita, aga põuasel ajal pead nad ööseks vette likku panema, muidu närtsivad nad, ega suuda enam tööd teha.“
Mees oli kolmandal neljapäeva õhtul jälle ristteel. Ta vilistas ja vana peremees tuli sedamaid sinna, aga üksi, ei olnud temal sulast ega tüdrukut kaasas.
„Sa pead mulle nimetissõrmest kolm tilka verd kauba kinnituseks andma, et sa hiljem taganeda ei võiks,“ ütles võõras.
Mees küsis, kus sulane ja tüdruk pidid olema.
„Kotis,“ kostis vana peremees.
Et kaelkott suur ei olnud, seepärast kartis talumees pettust.
Võõras, kes ta mõtteid näis tundvat, ütles:
„Mina ei peta sind.“ Ta sasis korra kaelkotti ja viskas takukoonla-suuruse topi välja, üteldes: „Siin on su sulane!“ Pikk laia pihaga mees seisis sedamaid vanataadi kõrval. Teisest topist, mis kotist visati, sündis tüdruk.
„Siin on sinu teenrid, kes süüa ei taha,“ ütles võõras. „Nüüd anna kauba kinnituseks veretilgad ja must jänes mulle vastu, siis võid koju minna.“
Mees tegi nõnda, kuidas kästud, ja küsis viimaks, mis uute teenrite nimed pidid olema.
„Sulase nimi on Puulane ja tüdruku nimi Tohtlane,“ ütles vana peremees, pistis arvatud jänese kotti ja läks siis oma teed.
Talumees läks oma pererahvaga koju.
Sulane ja tüdruk tegid iga päev hommikust õhtuni tööd, aga ei küsinud iial süüa, mis peremehele väga armas oli. Ja kui nad mõnikord palaval suvepäeval närtsinud näisid, siis pandi nad öösel likku, ja teisel hommikul olid nad niisama prisked ja tugevad kui ennegi.
Ihnus peremees pani nüüd igal aastal rohkesti rahavara kokku, sest et tal tarvis ei olnud pererahvale leiba anda ega palka maksta. Sedaviisi olid kaks korda seitse aastat mööda läinud, nõnda et ainult mõni nädal veel puudus. Peremehel tuli mure, et ta oma teenijad võiks kaotada. Seepärast mõtles ta ühte ja teist, kuidas võimalik oleks aega pikendada.
Ühel hommikul tõusis ta üles ja nägi, et sulane ja tüdruk veel tööl ei olnud. Ta arvas, et nad alles lakas magavad ja ronis mööda redelit üles. Aga sealt ei olnud ühtegi looma leida. Asemelt, kus nad olid maganud, leidis ta mädanenud puukännu ja hunnikukese kasetohtu. Äkki mõistis ta, mida olid tähendanud tüdruku ja sulase nimed, kes vist muud ei võinud olla, kui nõiduse võimul puust ja tohust tehtud.
Ta tahtis praegu hakata mööda redelit alla minema, kui üks käsi ta kõrist kinni võttis ja teda sealsamas ära kägistas. Naine ei leidnud hiljem lakast muud kui kolm verepiiska. Aita minnes pani ta tähele, et viljasalved olid tühjad ja rahakirst kolletanud kaselehtedega täidetud. Nõnda oli ühe korraga kõik vara lõppenud.
Ja lesknaine suri ka mure pärast ära, ehk ta küll sellest teada ei saanud, et vanapoiss oli peremehe ära kägistanud, kes oma hinge ahnuse pärast temale oli müünud.
See oli siis ahnele mehele palgaks, et ta ülekohtusel kombel oma rikkuse kokku oli pannud.

Kasetohtlased :
www.farmbot.io

https://www.youtube.com/watch?v=HIpelnM1NBE&sns=fb

http://uk.businessinsider.com/robots-that-are-replacing-farm-workers-2016-8/?r=US&IR=T#the-prospera-bot-sees-dying-plants-before-farmers-can-5

https://www.facebook.com/verge/videos/1153032778066397/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

https://www.youtube.com/watch?v=s1VDLdL4mbc

 www.robotex.ee
Lapsed kes soovivad tegeleda robootikaga ja kellel pole selleks raha,saavad moodustada yhistuid. Teatavasti yhistud ostavad kalleid masinaid mida palgast kogudes ei suuda keegi osta. Kui sada last paneks raha kokku ja igayks neist panustaks nelikymmend eurot siis saaks osta roboti mis hariks pool hektarit maad mis on kaetud juurikatega,ning rikkus hakkab kogunema :www.farmbot.io jne.


Mina soovitan noortele sellist asja:Noored ei pea ootama mil nad l6petavad kooli ja alles siis hakkavad raha teenima. Robotite abil saab raha teenida juba kooliajal. Tuleb moodustada yhistuid robotite ostmiseks ja neid ekspluateerida. N2iteks,kui sada noort igayks panustab 40 eurot siis saab osta roboti mis hakkab raha teenima koolilaste yhistu liikmetele.

Rikkaks saab kasetohtlaste ekspluateerimise abil.
Ettev6tjad saavad rikkaks kasetohtlaste ekspluateerimise abil ja palgatoolised omakorda saavad peremeesteks samuti kasetohtlaste abil.
Inimesed on unistanud palju asju. 
Unistasid pikkadest koibadest ja selle tarbeks kodustasid hobese,ning ehitasid autu. Unistasid lendavast vaibast ja ehitasid lennuki.
Peremehed unistasid kasetohtlase olemasolust ja nyyd on nad olemas. Isegi lapsed ehitavad kasetohtlasi milliseid soovivad. Yhistud ostavad kalleid masinaid milliseid palgarahast kokku ei korja. Kui sada inimest igayks
panustaks 40 eurot siis saab osta kasetohtlase mis harib maad poolel hektaril :www.farmbot.io

Sunday, January 1, 2017

Ehitagem kasetohtlane .

Ehitagem selline robot mis elektrilise vintsi abil kynnab p6ldu. Elektriliste vintside abil kyntakse maad sedasi,et vints on p6llu serval ja trossi abil tiritakse atra yle p6llu. Ader viiakse teisele poole p6ldu k2e otsas. 
https://www.youtube.com/watch?v=gIWJwYVAzCo
On vaja robotit mis veab adra teisele poole p6ldu ja seab vaole. Teatavasti rasked traktorid on kahjulikud huumusele ja sellest kannatab toidu kvaliteet. Traktorid on kallid ja diisel on kallis. Jne.

Tuesday, November 1, 2016

Vargale ja maffiale oma raha ei usalda aga miks siis usaldad pangale ?


Kes varastab traktoreid ? Kui varastad tuhat eurot oled kurjategija aga varastad miljoni siis oled pankur...s.o. pank on maffia...pangad organiseerivad s6du...pangad okupeerivad islami riike ja nood vaesekesed on sunnitud immigreeruma euroopasse...pangad okupeerisid Eesti ja on deporteerinud eestlased Soome ja mujale...vargale oma raha ei usalda aga miks siis usaldad pangale s.o. maffiale ? Pangad kuritarvitavad pangaklientide usaldust,iga pangaylekande abil nad saavad terve pildi sinu elust...pangaarve abil maffia teab iga detaili sinu elust ja ettev6tlusest...v6ta oma raha pangast ja ole rahayhistu liige.
Pangad toituvad laenust,2ra toida pankka,2ra v6ta laenu.
Maja Eestis ilma pangalaenuta,ning kütte-,ja elektriarveteta :
https://www.facebook.com/groups/1810401302517897/permalink/1926142760943750/

http://www.yhistupank.ee/

www.mehly.ee

hoius.ee/

www.hly.ee/

https://www.eestihoius.ee

Kuidas saab elektrit tasuta ?


Mõiste:Tasuvusaeg on periood, mis näitab, kui kaua läheb aega projekti esialgsete kulude tagasisaamiseni.

Kuna tuul puhub tasuta japäikene paistab tasuta,ning tuulikutel ja päikesepaneelidel pole hoolduskukusid siis 

Peale tasuvusaega päikesepaneelid ja tuulikud annavad elektrit ja kütet tasuta.

Mida enam tõstetakse kütuse ja müüdava elektri hinda seda rutem tasuvad ära päikesepaneelid ja väiketuulikud,ning elektriautod.


http://ww2.eas.ee/vfs/4748/inseneeria_3_2008.pdf
Strandberg ütles:
Kui 130 m2 suuruse hoone energiakulu
on 300 kWh/m2 aastas, vajab see võimsust
10 kW (kilovatti); sama suure energiat
säästva hoone puhul on sama näitaja aga
vaid 1 kW!

Kui ühe
hoone või korteri maksimaalne energiatarbevoog
oleks 1–2 kW, kerkib paratamatult
küsimus, kas selle katmiseks on vaja kindlasti
liituda suure energiavõrguga või tsentraliseeritud
energiatootmissüsteemiga. Minu
seisukoht on, et tuleviku talumaja võiks olla
oma energiavarustuses maksimaalselt autonoomne.
Selleks on piisavalt energiavooge,
kasvõi päikest-tuult.

http://ww2.eas.ee/vfs/4748/inseneeria_3_2008.pdf


Mina ütlen:
Üürnikul üürikorteris,et mitte maksta kodukulusid tuleb üürikorteri energiatarbevoog viia 1-2 kilovatile,selleks tuleb ise ehitada tuulikute ja erinevate päikesepaneelide hübriidid s.o. ehitad õllepurkidest päikesepaneeli mis kütab õhku, ehitad päikesepaneeli mis kütab vett,ehitad tuuliku mis kütab vett aga elektrit ei tarvita,ehitad tuuliku mis pumpab vett aga elektrit ei tarvita,ehitad katusele asetatava väiketuuliku mis toodab elektrit ja päikesepaneeli mis toodab elektrit.Lisaks sellele tuleks ise ehitada biogaasi ja biosoojuse,maasoojuspumbad jpms värgid-tuleb viia elektri tarbimine nulli lähedaseks:

a.Ehitad õllepurkidest päikesepaneeli mis kütab õhku-ehitusmaterjalide hind 30-100 eurot.

Käid välja 400 krooni ja saad päikesepaneeli mis kütab toa õhku...

http://www.paikesekyte.ee/kasutajate-artiklid/48-alumiiniumpurkidest-valmistatud-paeikesekollektor.html

Noored ehitasid õllepurkidest päikesepaneeli õhu kütmiseks: Lauri Leis, Madis Tisler, Margus Sammelsaar ja Ardi Teder
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=41525

Õllepurkidest päikesepaneel talvisel ajal kütab -3 °C  +62 °C peale:

The outside temperature was -3 °C and more than half m3/min of warmed air was streaming out from the heater. Its temperature was +62 °C.

The outside temperature was -3 °C and more than half m3/min of warmed air was streaming out from the heater. Its temperature was +62 °C. I was calculating from the measured data around 700 watts. If I put the +/- 5% of tolerance into the rounding error of the displays, even the 736 W result could have been calculated.

This is precisely 1 horsepower!!!

Naised oskavad toa õhku kütta päikese abil.Vaata seda klippi,rootslanna ehitab päikesepaneeli:
http://www.youtube.com/watch?v=F0ghIFvR4-k 

Küta talvel toaõhku õllepurkidest päikesepaneelidega:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2010/09/kuta-talvel-toa-ohku-ollepurkidest.html


Using an Air Heating System is more efficient than traditional radiators as distribution of heat is more effective and the boiler running temperature can be reduced


40 C is possible on a clear winters day!


The Renewable Energy site for Do-It-Yourselfers  
Päikeseenergia maja teenistuses ilma seadmeteta:

b.Ehitad päikesepaneeli paneeli mis kütab vett.
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2012/04/kuta-vett-paikese-abil.html

Elektri kallinemine suurendab huvi päikesepaneelide vastu:
ÄRA OSTA PÄIKESEPANEELI parem aseta hoovile SUUR MUST TÜNN.
 Natuke meisterdamist ja olematu hinnaga päikesekollektor ongi olemas. Ma mõtlen vana ja lihtsat varianti. Ehk siis suur must tünn õuele ja soojendatav vesi sellest tünnist läbi käima. Elektrikulu soojendamise peale langeb oluliselt. Ja investeeringut pole ollagi.
Artiklis on juttu päiksekollektorist, see toodab ainult päikesepaistel sooja vett. Sellel asjal pole mõtet isegi suvilas. Tünn ajab asja samahästi ära, aga ei maksa midagi.


Vaadake millest räägib see  mees kes õpetab tegema päikesepaneeli mis kütab vett...see räägib kodanike ühiskonnast...inimeste suhtumist teistesse...vaadake kui palju on temas südamesoojust ja hellust...ta on nii armas inimene...:

Päikesepaneelid antarktikas:c.Ehitad tuuliku mis kütab vett aga elektrit ei tarvita.
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2010/09/veepaagis-olev-kuttetenn-uhendada-kolme.html


Tuntud küttelahenduses on tuuliku generaatori asemel õlipump, mille köetavasse hoonesse suubuvas surveharus on drossel. Suruõli kuumeneb drosselit läbides ja suunatakse soojusvahetitesse juba madal rõhu all.http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2010/09/tuuliku-generaatori-asemel-olipump.html

d.Ehitad tuuliku mis pumpab vett aga elektrit ei tarvita.

e.Ehitad päikesepaneeli mis annab elektrit.

Omavalmistatud päikesepaneeli hind:

http://www.mdpub.com/SolarPanel/index.html

Kui pilti oskad raami panna, siis teed ka päikesepaneeli ise valmis. Ostad elemendid ja tinutad + - + - kokku ning paned raami sisse. Ebay-s müüakse kohe õige arv elemente ka(12v paneel 36 elementi, 72 elemendiga saab kas topelt amprid või 24v).

17.06.2011 20:54
 jändaja : Kui pilti oskad raami panna, siis teed ka päikesepaneeli ise valmis. Ostad elemendid ja tinutad + - + - kokku ning paned raami sisse. Ebay-s müüakse kohe õige arv elemente ka(12v paneel 36 elementi, 72 elemendiga saab kas topelt amprid või 24v). Ise tegin raami L-kujulistest alumiiniumlattidest ja esi- ning tagakülg on UV-kindlast pleksiklaasist. Novembri lõpp kuni jaanuri keskpaik on meil päikesega kehvad lood ja kannatab ainult LED valgustust käigus hoida. Muu aeg märksa parem. Suvilate puhul tasub juba kindlasti päikse ja tuule peale mõelda, eriti kui EE küsib liitumise eest näiteks 2000 eurot. Selle eest ei anna EE mitte midagi ja voolu eest tuleb maksta. Paneel samas on kapital ja vool ka puha muidu.

f.Ehitad väiketuulikuKuis ehitada TUULIKUT LINNAMAJA KATUSELE: 
Building a Wind Turbine VAWT (Step 1 of 46) - Layout Rotor Location Lines
http://www.youtube.com/wat
ch?v=h7sXkRdH4Po

Kuidas ehitada genekat: 
How to build a  PMA part #1 (permanent magnet alternator) 
Inglismaal kahe kilowatise elektrituuliku ehitusmaterjalidele kulub vaid 350 poundi ehk siis 350 kilogrammi riisi hind.
Read about a home built 2kW wind turbine constructed from scrap
Eestikeelne tuuliku ehitamise õpetus:

Ветротурбина 1 7 метра на асинхроннике

Ветротурбина 1 7 метра на асинхроннике

http://fooyoh.com/car_video/watch/OYLcOBRaUTM

Iirlased ehitavad tuulikut:
http://www.wind-turbine-supplies.co.uk/customers_turbines/eddie_connors_islandmcGrath_ecofarm/eddie_connors_islandmcgrath_ecofarm.htm

Kuidas saab elektrit tasuta:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2010/12/kuidas-saab-elektrit-tasuta.html
http://www.youtube.com/watch?v=4iqaNJVjEI8&feature=related 

Building a Wind Turbine VAWT (Step 1 of 46) - Layout Rotor Location Lines
Kõige lihtsam tuulik:
http://www.youtube.com/watch?v=4iqaNJVjEI8&feature=related


Ilma mastita tuulikute tarbeks luba pole vaja:

Õuele asetatavate väikesevõimsusega elektrituulikute kasutamiseks mis tagavad oma kodu tarbeks vajaliku koguse elektrivoolu ei ole vajadust taodelda luba:
§ 22. Tegevusluba
(1) Tegevusluba on nõutav:
1) suurema kui 1 MW netovõimsusega tootmisseadme kasutamise lõpetamiseks;
2) elektrienergia tootmiseks, välja arvatud tootmiseks ühe tootja poolt kokku alla 100 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil.

Absoluutselt vaiksed tuulikud linnamajade katustele:
Energiapall-vaikne tuulik mis annab voolu juba tuulekiirusel 2 m/s:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2010/12/energiapall-kodune-tuulegeneraator.html


Kasu elektrituulikust on näha juba järgmises elektriarves! Elektrituuliku tasuvusaeg sõltub tuulte tingimustest, toodetud elektrienergia kogusest ja elektrienergia lõpphinnast.
5 kW:ne elektrituulik peaks tuulte tingimustest olenevalt tootma 10 000 kuni 20 000 kWh elektrienergiat aastas. Aastane energia tarve normaalselt soojustatud tänapäeva väikeelamu kütmisel on u. 120 kWh/m2 ehk näiteks 100 m2 majal umbes 12 000 kWh aastas. Valgustusele ja majapidamismasinatele kulub seejuures ca 5000...6000 kWh aastas.

Kui aga majapidamises on häirivaid elektrikatkestusi, saab paigaldada kogu hoonele või ühele osale hoone elektrisüsteemist akupangal ja inverteril põhineva UPS-lahenduse, mis tagab elektrivarustuse katkestuste korral:
g.Toidu valmistamiseks teed paraboolse paneeli mis küpsetab ka talvisel aal:
Küpseta päikese abil paraboolse päikesekollektoriga:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2011/07/kupseta-paikese-abil.html

You can make a thermal cooker inexpensively, saving you on your fuel costs. In this video, I show how I made mine.

f.
Ehitad parabooli mis tagab su kodus või üürikorteris vajamineva elektri ka sombuse ilmaga:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.ie/2012/09/kuidas-sombuse-ilmaga-toota-oma-kodu.html
jne.

Rail Baltika eelarve on 1,3 miljardit selle summa eest saab osta 260 lendavat taldrikut

Rail Baltika eelarve on 1,3 miljardit selle summa eest saab osta 260 lendavat taldrikut: https://www.facebook.com/solarship/?fref=ts
Also, the contract for two caracals and two wolverines was only $20 million? That's a lot of combined cargo capacity for very little money, compared to other, larger hybrid airships and conventional helicopters.
Brendan Sulisevvann What did you say? Did I understand correctly that for four solar ship they paid 20 million ?
All I know about pricing is that they have a contract for two large Wolverines and two small Caracals that totals $20 million for all four.
Unlike · Reply · 1 · 11 hrs
Jerin McClung $20 million is relatively little as far as cargo capacity is concerned. You could buy a modern cargo helicopter such as the Mi-38 for $13 million, and it would carry only 13-15,000 pounds or less than 7,000 kilograms. Each Wolverine can carry five and a half tons at a minimum, with a maximum cargo capacity unstated, and obviously each Wolverine must cost less than $10 million.